Alapozva az Európai Unió elveire és magyarságunkra az EURÓPA Intézet támogatja a vállalatokat és az önkormányzatokat abban, hogy kihasználják az előnyöket, amelyek Európai Uniós tagságunkkal nyílnak meg előttünk.

Út a sikerhezAz EURÓPA Intézet egy forradalmian új tanácsadó szervezet, amelynek fontos, hogy partnerei Európai Uniós versenyképességének fejlesztésén munkálkodjon. Meghatározónak tekintjük, hogy megtérülő befektetésekre ösztönözzük Partnereinket tudásbázisuk és tudásgazdálkodásuk terén. Támogatjuk a szervezet dinamizálását, adottságainak jobb kihasználását, a munkatársak aktivizálását. Kiemelten kezeljük a szervezeti és egyéni értékek növelését, a magatartás változásának elősegítését, a hatékonyságot és az eredményességet. Fontosnak tartjuk a szervezeti egyediség erősítését, a konkurenciától való megkülönböztethetőséget.

Célunk, hogy a tudás változása ne csak a tudásbázis növekedésében, az egyéni és szervezeti készségek, hozzáállás változásaiban, hanem a befektetett tőke pénzügyi értelemben vett megtérülésében is jelentkezzen. Így lehetőség van tevékenységünk, programjaink eredményességének mérésére is.

Ezzel új dimenzióba helyezzük a tanácsadási tevékenységet. Felelősséggel végezzük munkánkat és értékelhetővé, átláthatóvá tesszük az elért eredményeit. Mindent megteszünk Partnereink bizalmának elnyeréséért, elkötelezettségük megtartásáért. Így tevékenységünkkel jelentős többleteredményt hozunk létre a szervezeti értékteremtésben partereinknél.

Mindig a cél feléAz EURÓPA Intézetet alapítói azért hozták létre, hogy segítsék a magyarországi vállalkozásokat illetőleg a regionális, megyei és városi önkormányzatokat abban, hogy kihasználják Magyarország Európai Uniós tagságából származó előnyöket. Segítséget nyújtunk a regionális együttműködés megvalósításához. A fenti célok elérésére szoros együttműködést építettünk ki - és ezt folyamatosan fejlesztjük - a kormányzati szervekkel, minisztériumokkal, kamarákkal és önkormányzatokkal, vállalkozásokkal. Nagy hangsúlyt helyezünk a személyes kapcsolatokra. Az EURÓPA Intézet minden munkatársa hisz abban, hogy a személyes erőfeszítések támogatása jelenti a sikert régióink és Magyarország potenciáljának növelésében.

Elméleti megalapozottság és gyakorlatorientált megközelítés

Az EURÓPA Intézet folyamatosan kutatja az új ismereteket, információkat és lefordítja a gyakorlat nyelvére.

Tapasztalat

Évek óta gyűjtjük a gyakorlati tapasztalatokat és átadjuk azokat Partnereinknek.

Szakértő munkatársak

Munkatársaink hosszú éveken át dolgoztak különböző gyakorlati területeken mielőtt az EURÓPA Intézet munkatársai lehettek. Általában több szakterületen is diplomát szereztek. Sokan közülük okleveles Európa-szakértők.

Továbbfejlődés

Munkatársaink továbbfejlődéséről folyamatosan gondoskodunk belső és külső fejlesztésekkel.

Széles együttműködési háttér

Az EURÓPA Intézet több szakmai szervezetnek tagja. Szakmai alapon együttműködünk számos hazai és nemzetközi intézménnyel.

Odafigyelés a Partnereinkre

Munkánkat Partnereink mindenkori szükségleteihez igazítjuk. Igyekszünk az igényeket rugalmasan kielégíteni.Odafigyelés a Partnereinkre

Üzleti játékok a változások elmélyítéséhez
Rugalmas rendszer- és program-alakítás

Ügyfél-kapcsolatokat befolyásoló felkészültségről

Stratégiai és vezetési játékok

Közel 1000 tréning és fejlesztési blokk, feladat

Stratégiai és operatív vezetéssel kapcsolatos folyamatokról

Kereskedelmi és értékesítési üzleti játékok

Megközelítően 25 típusú fejlesztési program

Szervezeti fejlődést megalapozó szervezeti kompetenciákról

Szervezeten belüli és kívüli kommunikációs játékok

Több mint 20 féle típusú szervezeti és munkatársi felmérés

Munkatársak szakmai és személyes hozzáállásáról, készségeiről

Hangulatoldó, csapatépítő játékok

Odafigyelés Partnereinkre, hatékony igényfelmérésEurópai Uniós Tanácsadás (EUC)

Vállalti Teljesítmény Tanácsadás (CAC)
Személyes és Szakmai Fejlesztés (PPD)

Tanácsadás, Szakértés

Felmérések (JV, CSA, ESA, SA)

Felmérések (AC/DC, HQA, SAC)

Oktatás, Tréningek

Termelékenység menedzsment (PM)

Önfejlesztő tréningek (SDT)

Projekt menedzsment

Értékesítés menedzsment (SPM)

Szakmai tréningek (PT)

Pályázatok
Humán menedzsment (HM)
Vezetői fejlesztési tréningek (LDP)
Gazdasági tanulmányok
Tudás menedzsment (KM)
Személyre alakított speciális fejlesztések (PDP)

Piaci tanulmányok

Stratégiai menedzsment (SM)

Fejlesztő központok kialakítása (DC)

Tudjuk, hogy Partnereinknek állniuk kell a versenyt az Európai Unióban. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink az elsők között vannak Magyarországon, akik alapdiplomájuk mellett okleveles Európa-szakértők is. Így az EURÓPA Intézet Önnek elméletekben megalapozott és kézzelfogható segítséget ad az Európai Unióval kapcsolatos lehetőségek kihasználásában, valamint a versenyképesség növelésében.