Felelősségvállalás 

FIGYELEM! KÉRJÜK, NE NYISSA MEG, NE OLVASSA, ÉS NE HASZNÁLJA FEL A HONLAP OLDALAIN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓT, AMENNYIBEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET. A HONLAP OLDALAINAK MEGNYITÁSÁVAL, OLVASÁSÁVAL, FELHASZNÁLÁSÁVAL AZ ITT MEGADOTT FELTÉTELEKET MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZONEK ISMERI EL.

Információk és anyagok használata 

A HONLAP OLDALAIN MEGJELENO INFORMÁCIÓK ÉS ANYAGOK, FELTÉTELEK, MEGHATÁROZÁSOK ÉS LEÍRÁSOK MÓDOSULHATNAK. VALAMENNYI INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁSUL SZOLGÁL. SEMMIFÉLE FELELOSSÉGET NEM VÁLLALUNK AZ INFORMÁCIÓK ESETLEGES HIÁNYOSSÁGAI, PONTATLANSÁGAI MIATT. A HONLAP OLDALAIN FELTÜNTETETT VALAMENNYI INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELOSSÉGÉRE TÖRTÉNHET.

Kárfelelősség kizárása

AZ "EURÓPA INTÉZET" SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK KÁRTÉRÍTÉSI FELELOSSÉGGEL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A KÖZVETLEN VAGY A KÖZVETETT, SPECIÁLIS, ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKÉRT, VESZTESÉGÉRT, KÖLTSÉGÉRT VALÓ FELELOSSÉGET, AMELYEK A HONLAP OLDALINAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, VAGY A HONLAP OLDALAINAK HASZNÁLATÁBÓL, VAGY A HONLAP OLDALAINAK HASZNÁLATRA KÉPTELEN ÁLLAPOTÁBÓL, VAGY A NEM MEGFELELO MUKÖDÉSBOL, HIÁNYOSSÁGBÓL, HIBÁBÓL, ÜZEMZAVARBÓL, INFORMÁCIÓ TOVÁBBÍTÁSI KÉSEDELEMBOL VAGY VÍRUSBÓL KELETKEZNEK, AKKOR SEM, HA Az "EURÓPA INTÉZET"-T VAGY ANNAK KÉPVISELOJÉT A LEHETSÉGES KÁROKRÓL, VESZTESÉGEKROL VAGY KÖLTSÉGEKROL TÁJÉKOZTATTÁK. AZ EGYÉB INTERNET FORRÁSOKBAN SZEREPLO TARTALMI INFORMÁCIÓK AZ "EURÓPA INTÉZET" ÁLTAL NEM KERÜLTEK ELLENORZÉSRE VAGY JÓVÁHAGYÁSRA.